Asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Akvaarikeidas (y-tunnus 2442999-5)
Valkjärventie 525
01860 Perttula

Henkilötietorekisterin nimi

Akvaariokeitaan asiakkaiden ja markkinoinnin henkilötietojen rekisteri.

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

Nimi
Yhteystiedot, esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite
Maksutiedot
Verkkokaupan käytöstä havainnoidut ja analyytikalla hankitut tiedot
Ostohistoria, tilatut ja katsotut tuotteet
Toimitustiedot esim. toimituspaikka, aika, ja toimitustapa
Tuotearvostelut
Nettikaupan käyttö ja selaustiedot sekä käytetyn päätelaitteen tunnistetiedot
Tuotesuositus ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet

Yhteys, tunniste ja maksutietojen antaminen on pakollista nettikaupasta tapahtuvissa ostoksissa.

Tietojen lähde on lähtökohtaisesti käyttäjä itse.

Rekisteröityjen ryhmä

Akvaariokeitaan asiakkaiden, loppuasiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden ja potentiaalisten loppuasiakkaiden edustajat, työntekijät sekä kuluttajat.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta

Tämän henkilötietorekisterin tarkoitus on markkinointi ja viestintä asiakkaille sekä Akvaariokeitaan asiakkaisiinsa muodostamien suhteiden hoitaminen, mukaan lukien asiakkaiden henkilötietojen käsittely seuraaviin tarkoituksiin:

• markkinointi- ja viestintätarkoitukset, kuten markkinatutkimuksen tekeminen, suoramarkkinointi, automaattinen markkinointi sekä uusista ominaisuuksista, tuotteista ja lanseerauksista sekä myynninedistämiskampanjoista tiedottaminen asiakkaille
• myynissä olevien tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen asiakkaille sekä tuotteiden ja palveluiden laadun, toimivuuden ja turvallisuuden varmistaminen;
• tuotevastuuasioiden hallinnointi ja käsittely
• yrityksen tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
• laskutus
• tilastolliset ja analyyttiset tarkoitukset, mukaan lukien verkkosivustoanalytiikka.

Henkilötietojen käsittely ja kerääminen perustuu Akvaariokeitaan oikeutettuihin etuihin. Nämä edut perustuvat suhteisiin asiakkaiden kanssa. Lisäksi Akvaariokeidas voi lähettää suoramarkkinointia asiakkaille heidän suostumuksellaan, mikäli tällainen suostumus vaaditaan.

Asiakkaiden, loppuasiakkaiden ja kuluttajien henkilötietoja voidaan säilyttää niin kauan kuin Akvaariokeidas tarvitsee niitä yllä esitettyihin tarkoituksiin, ei kuitenkaan yleensä yli kymmentä vuotta.

Potentiaalisten asiakkaiden ja potentiaalisten loppuasiakkaiden henkilötietoja voidaan säilyttää niin kauan kuin Akvaariokeidas tarvitsee niitä yllä esitettyihian tarkoituksiin, ei kuitenkaan yleensä yli kahta vuotta.

Henkilötietorekisterin sisältö

Akvaariokeidas voi käsitellä etenkin seuraavia henkilötietorekisterin tietoja:

• perustietoja, kuten nimi, syntymäaika, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kotiosoite, sukupuoli (puhuttelusana)
• tietoja asiakkaita kiinnostavista tuotteista ja palveluista
• tietoja yrityksen ja asiakkaiden välisen viestinnän sisällöstä ja välineestä (esimerkiksi sähköposti- tai tekstiviestit)
• markkinointitarkoituksia varten.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään pääasiassa kultakin rekisteröidyltä itseltään, Akvaariokeitaan henkilöstön toimesta taikka verkkosivuston tai sovellusten kautta. Julkisesti saatavilla olevien lähteiden lisäksi henkilötietoja voidaan joissain tilanteissa sovellettavan lainsäädännön sen salliessa kerätä muista lähteistä kuin suoraan rekisteröidyltä.

Akvaariokeidas informoi kutakin rekisteröityä tietojen käsittelystä, mukaan lukien kolmansien osapuolten tietolähteistä ja niistä kerätyistä tiedoista, sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Tietojen luovuttaminen kolmannille osapuolille

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.

Rekisteröityjen oikeudet

Jollei mitään rajoituksia sovelleta, jokaisella rekisteröidyllä on oikeus päästä katsomaan kaikkia itseään koskevia henkilötietoja, joita Akvaariokeidas pitää hallussaan. Jokaisella rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää Akvaariokeidasta korjaamaan tai poistamaan virheelliset, tarpeettomat, epätäydelliset tai vanhentuneet henkilötiedot tai lopettamaan niiden käytön. Jokainen rekisteröity voi myös peruuttaa suostumukset, jotka on aiemmin antanut, ja kieltää kaiken suoramarkkinoinnin.

Henkilötietojen suojaamisen periaatteet – Tekniset ja organisatoriset suojausjärjestelmät
Akvaariokeidas varmistaa, että sen koko organisaatiossa noudatetaan ja ylläpidetään riittävää teknistä ja organisatorista henkilötietojen suojausta. Lisäksi Akvaariokeidas varmistaa, että kaikkia tässä henkilötietorekisterissä esitettyjä henkilötietojen siirtoja ja luovutuksia kolmansille osapuolille säännellään sopimuksilla tai muilla lain vaatimilla tavoilla, jotka takaavat asianmukaisen tietosuojatason.

Tekniset suojausjärjestelmät:
Fyysistä materiaalia säilytetään lukituissa tiloissa, joihin pääsyä on rajoitettu. Kaikki IT-järjestelmät on suojattu käyttöjärjestelmien suojausohjelmistojen avulla. Järjestelmien käyttämiseksi on annettava käyttäjänimi ja salasana, ja tiedot siirretään tehokkaasti salattuja kanavia pitkin.

Organisatoriset suojausjärjestelmät:
Akvaariokeitaan organisaatiossa on annettu ohjeet henkilötietojen käyttämiseen, ja IT-järjestelmien, mukaan lukien henkilötietojen, käyttöoikeus on rajoitettu henkilöille, jotka ovat oikeutettuja käyttämään niitä työtehtäviensä tai -roolinsa perusteella ja jotka ovat henkilötietojen suhteen salassapitovelvollisia.

Oikeudet muutoksiin tietosuojaselosteessa

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.